donderdag 27 juni 2019

Verhuizen ......Moving away...


Eindelijk...ik kan het vertellen het is rond...Finally i can tell you it is round

We gaan verhuizen met onze winkel....We are moving with our store...


Na 26 jaar samen met Hemmes in Maarssen onze bloemenwinkel te hebben gehad ..

After 26 years we had our flower shop together with Husbunny in Maarssen.....Vertrekken we met onze winkel naar Zeist ...We leave with our store to Zeist....

Het heeft ons heel wat slapenloze nachten gekost...maar hebben het toch gedaan

It has cost us quite a few sleepless nights ... but they did it anyway

En nu mag ik stapje terug doen,want Hemmes krijgt er 4 personeelsleden bij en er gaan er twee mee..

And now I can step back, because Husbunny will get 4 employees and two will go with it ...


En dat is na voor mij een zeer moeilijk besluit met een lach en een traan veel beter voor mijn gezondheid ...

And that is a very difficult decision for me with a smile and a tear much better for my health ...

Ik ga er natuurlijk nog meer over vertellen maar in een volgende post...

I will, of course, tell more about it, but in a next post ...Liefs Ria x...Love Ria x...

zondag 16 juni 2019

Fijne geniet dag....Enjoy your day....


Vandaag een bijzondere dag.....Today is a special day....

Ik hou het nog even spannend hoor ...I'll keep it exciting for a while...

De dames zijn lekker lui.....The lady’s are lazy...
En hemmes is dinsdag jarig ...dus de tafel is gedekt ...hihihihi...And it is husbunny his birthday thuesday...so the table is ready...hihihihihi

Soort van dubbelfeest gevoel.....kind of double party feeling...

Word vervolgd ...To be continued..

Liefs Ria x .......Love Ria x....

donderdag 6 juni 2019

Yes Yes !!....Happy me.....!!Het werkt weer !...It works again!...

Dankzij Hans van Blog Zweden !

Thanks to Hans from Blog Zweden !

Ik ben weer helemaal blij ...I am completely happy again ..

Iedereen bedankt voor het meedenken.....Thanks anyone for thinking along...


Fijn weekend liefs Ria x ...
Happy weekend love Ria x..

maandag 3 juni 2019

Please help.....!!Even een vraagje ,misschien kan iemand mij helpen...
Just a question maybe someone can help me...


Ik kan niet meer reageren op sommige blogs en wel op dit comment scherm...
I can not comment on some blogs with this comment screen....

Maar bij deze lukt het wel!....ligt het aan mij ? Of aan de blogs ?
But with this one it works!...is it me ?..or the blogs ?Hoop op jullie hulp....Hope That you can help me ..Dankjewel Ria x ...Thanks Ria x ...