dinsdag 24 februari 2015

Welkom....Tweede gastverkoop......Welcome Second Gueatselling....De eerste gastverkoop was een groot succes......

The first Guest sale was a great success......


Het was lekker druk....en er werd goed verkocht...

It was verry busy and it was sold well...

Kijk even mee hoe gezellig...  Take a look in how cosy....En de volgende beloofd ook veel leuks...een echte Brocante dag !!.. And these also promised much fun....a real flea day !!.


Dus voel je welkom op de tweede gast verkoop zaterdag 28 februari... 

So feel welcome to the second guest sale Saterday,February 28 th....

In de gezelligste bloemenwinkel van Maarssen...

In the nicest flowershop Maarssen...Tot ziens fijne week Ria...x !

Have a nice week Ria...x ! 
Ik had gelukkig de post hierboven al klaar..anders was het me niet gelukt.....

I fortunately had the post above ready otherwise i would not have done it...
Update hemmes :...Twee operaties verder.....dokters zijn tevreden...ik heb de zwaarste week van mijn leven achter de rug wat een spanning....!

Hij heeft door een ongeval twee voeten gebroken..en moet opnieuw leren lopen...eerst 6 weken tot 3 maanden niet belasten dan revalideren en opnieuw leren lopen......dit alles gaat ongeveer een jaar duren.... 


Update husbunny: Two operations on....doctors are satisfied..i have the worst week of my life behind....what a stress !

He has an accident two feet are broken he must learn to walk again...first 6 weeks to 3 months do not burden than rehabilitation  and learning to walk again...all this is going to take about a year....
 

dinsdag 17 februari 2015

En dan ineens.....And then suddenly...... LIFE IS WHAT HAPPENS TO YOU.......
Een ongeluk zomaar....Just an accident.....

Een hele lange weg te gaan..... A long way to go....

Twee operaties de komende week..... Two operations next week.....

Een lange weg van revalidatie...A long road of  rehabilitation....

Mijn hart huilt.....My heart is crying.....


Ik weet het even niet meer.....I don't know anymore...


Mijn hemmes...My husbunny....Het leven is dat wat je overkomt....Terwijl je andere plannen maakt.....

Life is what happens to you......While you're making other plans.....


zaterdag 14 februari 2015

14 Februari...... Be my Valentine........Hele fijne Valentijnsdag allemaal !!!

Have a nice Valentine's day !!!
Liefs van mij en Iris en Trevor...xxx !

Love from me and Iris and Trevor.....xxx !