Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

woensdag 12 augustus 2020

We genieten.....We enjoy...Van de zomer....This summer....Leaf gaat iedere dag zwemmen.....lekker voor de deur...
Leaf goes swimming every day ..... nice at the door.....Ze is altijd druk met de kat van de buren......
She is always busy with the neighbor's cat....Ik geniet van de hitte golf ...en doe rustig aan...en eet heerlijke salades...
I enjoy the heat wave ... and take it easy ... and eat delicious salads ...Wij komen de zomer wel door hoor en genieten van het uitzicht.....
We'll get through the summer and enjoy the view ....Liefs Ria en Leaf ....💕🐾 love Ria and Leaf.....💕🐾

dinsdag 21 juli 2020

Happy birthday to me.....


Tja echt waar het is vandaag.... Well really where it is today ....


Mijn verjaardag.... My birthday.....

Long live dear you

55 jaar!....years!....vanavond met een paar goede vrienden hapje eten.... tonight with a couple of good friends for a bite to eat....En een andere vriend neemt mij en Leaf vandaag mee voor een heerlijke dag....


And another friend takes me and Leaf today for a wonderful day...

Dus ondanks alles probeer ik er maar wat van te maken....


So despite everything I try to make something of it....

Happy birthday to me......


Liefs Ria en Leaf  ....💕🐾🍀Love Ria and Leaf ...💕🐾🍀


zondag 5 juli 2020

Elke week een bloemetje......Every week flowers....


Nu ik alleen met Leaf ben...probeer ik het toch gezellig te maken met iedere week een bos bloemen...

Now that I am alone with Leaf ... I try to make it cozy with a bunch of flowers every week ...

Ik dacht ik laat jullie wat foto’s zien ,het blijft heel raar om zelf bloemen te kopen na al die jaren zelf een winkel te hebben gehad.....maar stoer als ik ben doe ik het toch....bloemen zijn mijn leven! 

I thought I would show you some pictures, it remains very strange to buy flowers yourself after all these years of having a shop myself ..... but tough as I am I do it anyway .... flowers are my life ! 


Het gaat verder redelijk met mij....ik heb hele zware dagen...maar kan ook weer wat meer lachen...gelukkig heb ik Leaf nog....

I am doing reasonably well .... I have very hard days ... but I can also laugh a bit more ... luckily I still have Leaf ....Maar de hele scheiding moet nog beginnen...ook al zijn we 9 maanden verder bijna....er is niet of nauwelijks communicatie van zijn kant en dat maakt mij erg onzeker...maar één ding weet ik zeker...ik kom hier sterker uit dan ooit...nog velen hobbels te gaan....maar ik ga echt voor een fijn gezellig leven samen met Leaf But the whole divorce has yet to start ... even though we are almost 9 months later ... there is little or no communication on his part and that makes me very uncertain ... but one thing I know for sure ... I come out stronger than ever ... still many bumps to go .... but I really go for a nice cozy life together with Leaf


Liefs Ria 💕 en Leaf🐾

zaterdag 6 juni 2020

Gedachten....Thoughts....


Fijn weekend....Happy weekend...

Liefs Ria en Leaf.....x. Love Ria and Leaf....x

vrijdag 22 mei 2020

Moeilijk....Difficult.....Het gaat moeizaam....ik heb het echt heel zwaar...ik worstel met alles....ik wil weer mezelf terugvinden...maar weet niet hoe...ik weet dat ik sterk ben...en dat ik hier doorheen kom...maar zie echt niet hoe......met steun van een paar echt lieve vrienden bewandel ik het moeilijkste pad van mijn leven tot nu toe.......en terwijl ik dit schrijf rollen de tranen over mijn wangen....ook het bloggen valt me zwaar....maar wilde even wat van me laten horen....


It is difficult .... I am really very hard ... I struggle with everything .... I want to find myself again ... but do not know how ... I know that I am strong ... and that I get through this ... but I really don't see how ... ... with the support of some really sweet friends I walk the hardest path of my life so far ....... and while I write this roll the tears on my cheeks .... also blogging is hard for me .... but just wanted to hear from me....

Liefs Ria en Leaf X ....Love Ria and Leaf x....

maandag 20 april 2020

We doen ons best....we do our best...Leaf en ikke...om er wat van te maken...alleen zijn in deze moeilijke tijd valt echt zwaar....
Leaf and me ... to make something of it ... being alone in this difficult time is really hard ....


                                                       I choose faith over concern
                                                       hope over worry
                                                       love over fear

Geen bezoek....geen mensen die even een arm om je heen slaan...een schouder om uit te huilen...helemaal niks.....
No visitors .... no people putting an arm around you ... a shoulder to cry on ... nothing at all .....

Hoe gaan we hier doorheen komen ? Week 6 gaat in....pfffff
How are we going to get through this? Week 6 starts ... pfffff


Maar gelukkig hebben wij elkaar nog..en heel veel telefoontjes en mensen die wat nodig is voor de deur zetten zo lief 💕 en Leaf haar vriendinnetje komt heel vaak langs en dan zijn we uren buiten...
But luckily we still have each other ... and a lot of phone calls and people who put what is in front of the door so sweet💕 and Leaf her friend comes by a lot and then we are out for hours ...


Ik vind het erg zwaar ....het alleen zijn...maar er is geen andere keuze we moeten hier met zijn alle doorheen
I find it very hard .... being alone ... but there is no other choice we must all go through here

Geduld is niet het vermogen om te wachten.....maar het vermogen om een positieve houding aan te houden terwijl je wacht....
Patience is not the ability to wait ..... but the ability to maintain a positive attitude while you wait ...


Hou vol !....liefs Ria ook en Leaf  xx
Stay safe !...love Ria en Leaf  xx

woensdag 1 april 2020

Nooit meer hetzelfde...Never the same again....
Wat altijd een bijzonder dag was is nu een dag met gemengde gevoelens.......de psalm die we hadden gekozen was 139....ik werd vooral geraakt door het stukje ...u was het die mijn nieren vormde,die mij weefde in de buik van mijn moeder....zo mooi....het stilstaan en het besef van waar je vandaan komt...onze trouwdag....de datum zal ik altijd herinneren ...en wat een moeilijke dag...voor het eerst alleen...en nu in deze tijd helemaal...niet even een arm om me heen een schouder om me even te troosten...omdat het gewoon niet meer mag...en even niet meer kan.....ik kom er echt wel doorheen en sterker uit dat weet ik ik ken mezelf ...maar het is nu zo dubbel ..niemand heeft ooit gezegd dat het leven makkelijk is...ik ga er met Leaf maar wat van maken vandaag...


What was always a special day is now a day with mixed feelings ....... the psalm we had chosen was 139 .... I was especially touched by the piece ... it was you who formed my kidneys, who weaved me into my mother's belly .... so beautiful .... standing still and realizing where you come from ... our wedding anniversary .... I will always remember the date ... and what a difficult day ... alone for the first time ... and now in this time ... not just an arm around me a shoulder to comfort me ... because it is just not allowed anymore ... and not for a while more is possible ..... I can really get through and stronger I know I know myself ... but it is so double now ... no one has ever said that life is easy ... I will do this with Leaf today ...


Liefs Ria en Leaf..x.love Ria and Leaf...x