Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

vrijdag 22 oktober 2021

Hoe nu verder ? …….What now ?


Ik ga nog niet beginnen of eigenlijk weer verder met bloggen….ik ben er nog niet klaar voor

Maar wat ik weet is dat ik nog steeds dagelijks geniet van jullie posten

Reageren dat doe ik niet veel nog ….gewoon omdat mij dat niet lukt

Er gebeurt teveel in mijn leven en ik kan mij nauwelijks staande houden

Gelukkig heb ik Leaf …en dat is het allerbelangrijkste…de rest komt wel weer ooit 

Maar ik dacht ik laat even wat van mij horen krijg zoveel mailtjes en lieve woorden …ik ben jullie dankbaar 

Liefs Ria en Leaf…XI'm not going to start blogging yet or actually continue blogging….I'm not ready yet 
But what I know is that I still enjoy your posts daily

I don't respond much anymore….just because I can't

There's too much going on in my life and I can hardly stand my ground

Luckily I have Leaf...and that's the most important thing...the rest will come someday

But I thought I'd let you hear from me get so many emails and kind words ... I'm grateful to you

Love Ria and Leaf…X

zondag 21 maart 2021

Mijn wereld op zijn kop......My world upside down....

 

Ik heb besloten even te stoppen met bloggen

Hoe kun je over dingen schrijven ...als jou eigen grond onder je voeten weg is...dat je niet weet hoe je verder moet...dat echt alles onzeker is..

Ik weet het echt niet...

Wel weet ik dat ik zeker terug kom...ik heb al die jaren zoveel steun. en plezier gehad aan het bloggen mooie vriendschappen gekregen...en lees nog steeds al jullie blogs...en probeer ook echt te reageren


I have decided to stop blogging for a while

How can you write about things ... when your own ground is gone under your feet ... that you don't know how to proceed ... that really everything is uncertain ..

I really do not know...

I do know that I will definitely be back ... I have so much support all these years. and had fun blogging made nice friendships ... and still read all your blogs ... and really try to respond

Liefs Ria en Leaf xxx...Love Ria and Leaf xxx...


"Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit sterker dan je angst en twijfel "

"Self-confidence is believing you have a power stronger than your fear and doubt"donderdag 4 februari 2021

Happy birthday...lieve Leaf....

 

Ja vandaag is leaf 4 jaar en daar gaan wij samen een heerlijke dag van maken....

Met heel veel geniet momentjes...want owwww wat hou ik toch van dit meisje...

Van elk jaar een foto...A photo of each year....

Yes today leaf is 4 years old and together we will make it a wonderful day ....

With a lot of enjoyment moments ... because owwww how I love this girl ...


Fijne dag allemaal liefs Ria en Leaf 🍀🐾🐾🍀💕Happy day you all love Ria and Leaf 🍀🐾🐾🍀💕

vrijdag 22 januari 2021

Flowers make me happy....

 


If you are lost, be quiet.   There is something in you that knows which direction to go. 

Weer even een berichtje van mij....Wat leven we toch in een rare tijd,ik wandel lekker met Leaf verder kom ik nergens

Het enige waar ik voor naar de winkel ga is mijn wekelijkse bosje bloemen en daar kan ik zo van genieten

Redden jullie het allemaal nog een beetje?

Verder is het wachten wat komen gaat ....ik wens jullie allemaal de kracht om door te gaan en blijf alsjeblieft gezond !Just another message from me ....

How we live in a strange time, I take a nice walk with Leaf, I get nowhere

The only thing I go to the store for is my weekly bouquet of flowers and I enjoy it so much

Can you all make it a little longer?

Other than that, the wait is to come .... I wish you all the strength to keep going and please stay healthy!   Liefs Ria en Leaf xxx...🍀💕🍀 Love Ria and Leaf xxx...🍀💕🍀

vrijdag 1 januari 2021

New beginning.......Nieuw begin.....

Vandaag zal morgen gisteren zijn....


Today will be tomorrow yesterday....

Ik gun iedereen het beste jaar ooit!....ik hoop dat we dit jaar van Corona afkomen....blijf gezond!🍀 en ik hoop zo dat 2021 mijn jaar gaat worden...dat al mijn zorgen worden weggenomen...dat ik weer een beetje kan gaan genieten van mijn eigen leven samen met Leaf mijn grote schat 💕🐾💕

I wish everyone the best year ever! .... I hope we get rid of Corona this year .... stay healthy! 🍀 and I hope 2021 will be my year ... that all my worries will be taken away .. .that I can enjoy my own life a bit again together with Leaf my great darling 💕🐾💕


Liefs Ria en Leaf xx...Love Ria and Leaf xx...

zaterdag 19 december 2020

Een heel mooi kerstfeest...... A very nice Christmas.....

 


Ik wens iedereen ondanks alles hele mooie dagen....en probeer er wat van te maken dat ga ik ook doen...hoe moeilijk ook we moeten door...en ik hoop dat we toch eerder dan verwacht van het virus af gaan komen...

Toch heb ik mijn huis wat versierd..voor mij is het de tweede kerst alleen....ik ga er samen met Leaf ...en ga genieten van alles wat op mijn pad gaat komen

Despite everything I wish everyone very nice days ... and I try to make something of it that I will do ... no matter how difficult we have to continue ... and I hope that we will get rid of the virus sooner than expected come ...

Yet I have decorated my house a bit ... for me it is the second Christmas alone .... I will go there together with Leaf ... and will enjoy everything that comes my way


‘Dat kracht en gevoeligheid 
niet van elkaar worden gescheiden.
Dat er lege plaatsen kunnen zijn.
Dat wat pijn doet bij zijn echte naam
mag genoemd worden.
En ons zo herinnert aan wat kostbaar is.’ 

De boodschap van Kerstmis is dat de zichtbare materiële wereld verbonden is met de onzichtbare geestelijke wereld...


"That power and sensitivity

cannot be separated from each other.

That there may be empty places.

That which hurts by its real name

may be mentioned.

And thus reminds us of what is precious. "


The message of Christmas is that the visible material world is connected to the invisible spirit world ...


Liefs Ria en Leaf...Love Ria and Leaf...🍀🎄🐾💕🍀

woensdag 25 november 2020

Mooi lied....beautiful song...

 

Nu ik alles heb verloren

En de stilte mij verwacht

En ik mijzelf heb teruggevonden

Daar waar ik dacht dat ik niet was


Nu ik alles los moet laten

En het donker mij omarmd

Alle grond is weggeslagen

Moe gevochten en gestrand


Sta ik in de open vlakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen

Dus ik geef me beter over


Nu ik de grens heb leren kennen

Tot waar mijn handen kunnen gaan

Nu ik weet wat mij te doen staat

Gebouwd op wat ik heb gedaan


Nu ik zie hoe op het nulpunt

Ik door de leegte wordt gered

En verbaasd ben hoeveel liefde

Zich altijd weer naar buiten vecht


Ik sta hier in de open vlakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen

Dus ik geef me beter over


Stef BosNow that I've lost everything

And the silence awaits me

And I have found myself

Where I thought I wasn't


Now that I have to let go of everything

And the dark embraced me

All soil has been swept away

Tired of fighting and stranded


I stand in the open space

Don't know what else to believe

And I have nothing left to lose

So I better surrender


Now that I've got to know the border

How far my hands can go

Now that I know what to do

Built on what I've done


Now that I see how to zero

I am saved by the void

And am amazed how much love

Always fights his way out


I'm standing here in the open plain

Don't know what else to believe

And I have nothing left to lose

So I better surrender


Stef Bos


Hoe moeilijk ook ik doe mijn best ...iedere dag weer...en weet dat het echt ooit goed komt Liefs Ria en Leaf 🍀🐾💕🍀

No matter how hard I try ... every day ... and know that it will be all right. Love Ria and Leaf 🍀🐾💕🍀