Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

vrijdag 22 mei 2020

Moeilijk....Difficult.....Het gaat moeizaam....ik heb het echt heel zwaar...ik worstel met alles....ik wil weer mezelf terugvinden...maar weet niet hoe...ik weet dat ik sterk ben...en dat ik hier doorheen kom...maar zie echt niet hoe......met steun van een paar echt lieve vrienden bewandel ik het moeilijkste pad van mijn leven tot nu toe.......en terwijl ik dit schrijf rollen de tranen over mijn wangen....ook het bloggen valt me zwaar....maar wilde even wat van me laten horen....


It is difficult .... I am really very hard ... I struggle with everything .... I want to find myself again ... but do not know how ... I know that I am strong ... and that I get through this ... but I really don't see how ... ... with the support of some really sweet friends I walk the hardest path of my life so far ....... and while I write this roll the tears on my cheeks .... also blogging is hard for me .... but just wanted to hear from me....

Liefs Ria en Leaf X ....Love Ria and Leaf x....

maandag 20 april 2020

We doen ons best....we do our best...Leaf en ikke...om er wat van te maken...alleen zijn in deze moeilijke tijd valt echt zwaar....
Leaf and me ... to make something of it ... being alone in this difficult time is really hard ....


                                                       I choose faith over concern
                                                       hope over worry
                                                       love over fear

Geen bezoek....geen mensen die even een arm om je heen slaan...een schouder om uit te huilen...helemaal niks.....
No visitors .... no people putting an arm around you ... a shoulder to cry on ... nothing at all .....

Hoe gaan we hier doorheen komen ? Week 6 gaat in....pfffff
How are we going to get through this? Week 6 starts ... pfffff


Maar gelukkig hebben wij elkaar nog..en heel veel telefoontjes en mensen die wat nodig is voor de deur zetten zo lief 💕 en Leaf haar vriendinnetje komt heel vaak langs en dan zijn we uren buiten...
But luckily we still have each other ... and a lot of phone calls and people who put what is in front of the door so sweet💕 and Leaf her friend comes by a lot and then we are out for hours ...


Ik vind het erg zwaar ....het alleen zijn...maar er is geen andere keuze we moeten hier met zijn alle doorheen
I find it very hard .... being alone ... but there is no other choice we must all go through here

Geduld is niet het vermogen om te wachten.....maar het vermogen om een positieve houding aan te houden terwijl je wacht....
Patience is not the ability to wait ..... but the ability to maintain a positive attitude while you wait ...


Hou vol !....liefs Ria ook en Leaf  xx
Stay safe !...love Ria en Leaf  xx

woensdag 1 april 2020

Nooit meer hetzelfde...Never the same again....
Wat altijd een bijzonder dag was is nu een dag met gemengde gevoelens.......de psalm die we hadden gekozen was 139....ik werd vooral geraakt door het stukje ...u was het die mijn nieren vormde,die mij weefde in de buik van mijn moeder....zo mooi....het stilstaan en het besef van waar je vandaan komt...onze trouwdag....de datum zal ik altijd herinneren ...en wat een moeilijke dag...voor het eerst alleen...en nu in deze tijd helemaal...niet even een arm om me heen een schouder om me even te troosten...omdat het gewoon niet meer mag...en even niet meer kan.....ik kom er echt wel doorheen en sterker uit dat weet ik ik ken mezelf ...maar het is nu zo dubbel ..niemand heeft ooit gezegd dat het leven makkelijk is...ik ga er met Leaf maar wat van maken vandaag...


What was always a special day is now a day with mixed feelings ....... the psalm we had chosen was 139 .... I was especially touched by the piece ... it was you who formed my kidneys, who weaved me into my mother's belly .... so beautiful .... standing still and realizing where you come from ... our wedding anniversary .... I will always remember the date ... and what a difficult day ... alone for the first time ... and now in this time ... not just an arm around me a shoulder to comfort me ... because it is just not allowed anymore ... and not for a while more is possible ..... I can really get through and stronger I know I know myself ... but it is so double now ... no one has ever said that life is easy ... I will do this with Leaf today ...


Liefs Ria en Leaf..x.love Ria and Leaf...x

dinsdag 3 maart 2020

Even stil.....Silence for a moment....Tja...het ergste bericht ooit geplaatst..maar omdat ik zo weinig post dacht ik ik ga het jullie maar vertellen.....teveel verdriet teveel tranen...ik weet even niet hoe nu verder...en terwijl ik dit bericht schrijf kan ik niet stoppen met huilen...

Well ... the worst message ever posted .. but because I Post not much I thought I'll tell you ..... too much sadness too many tears ... I just don't know how to continue ... and while write this message I can not stop crying ...

Maar mijn hemmes is vertrokken.....en wil niet meer verder met mij....nooit gedacht dat dit zal gebeuren...als iemand je na bijna 29 jaar samen ...alles gedeeld te hebben zomaar op een avond vertrekt ...en niet meer thuis komt ...en wil scheiden ....hoe ga je dan verder ?

But my husbunny has left ..... and does not want to continue with me .... never thought this will happen ... if someone leaves you after almost 29 years together ...  shared everything and leaves one evening ....and no longer come home ... and want a divorce .... how do you continue?


Ik weet dat ik door moet...samen met Leaf en echt heel veel lieve vrienden om me heen ....zoveel liefde mogen voelen....dat is zo bijzonder...sluit ik af met de woorden....

I know I have to go on ... together with Leaf and really many dear friends around me .... may feel so much love .... that is so special ... I conclude with the words ....

Het leven is dat wat je overkomt....terwijl je andere plannen maakt...

Life is what happens to you ... while you make other plans....

Liefs Ria en Leaf xx
Love Ria and Leaf xx
dinsdag 4 februari 2020

Happy birthday Leaf ....3 jaar !!!Vandaag ben je alweer 3 jaar...wat gaat het allemaal snel...

Today you are already 3 years old ... how fast things are ...


Lieve Leaf ik ben zo trots op je...Dear Leaf I am so proud of you ...


Je bent mijn alles in deze zo moeilijke tijd ,ik zou het niet zonder je kunnen....

You are my everything in this difficult time, I could not do without you ...


Jij bent mijn zonnetje...You are my sunshine.....Gefeliciteerd !!!....Congratulations !!!....


Liefs Ria x.....Love Ria x....

donderdag 9 januari 2020

Leaf is lieffff....Leaf is sweet....Kijk nou zo’n schatje ...ik ben verliefd....

Look at that baby...i’m in love...Leaf is de allerliefste....

Leaf is the sweetest ....Liefs Ria x ....Love Ria x .....

woensdag 1 januari 2020

Dat 2020 mijn jaar mag worden....That 2020 may be my year ....

Maak van twijfelen vertrouwen
van woede tederheid,
van ontkenning acceptatie
in een ongelijke strijd.
Maak van angsten de berusting
van verdriet de dankbaarheid.
Maak je tranen tot een glimlach
in een nog beperkte tijd .

Turn doubts into confidence
of anger tenderness,
of denial acceptance
in an unequal battle.
Turn fear into resignation
grief gratitude.
Make your tears a smile
in a limited time

Liefs Ria x....Love Ria x....