dinsdag 9 april 2024

In het donker….In the dark…..

 

Lieve allemaal 

Even een berichtje van mij….dank voor alle berichtjes van jullie de afgelopen maanden.

Ik kom nog niet terug met mijn blog ,maar wil jullie even een update geven over mijn leven….

Ik ben nu bijna 10 maanden dakloos en slaap bij verschillende vrienden waar ik zeer dankbaar voor ben dat zij mij en Leaf een plek aanbieden om te slapen.

Dit is de zwaarste tijd uit mijn leven ,maar ik voel ook dat ik gedragen word ,ik ben weer terug naar de kerk gegaan en dat is mijn redding geweest op mijn zware donkere pad in mijn leven….en ervaar dit als een wonder…want geloof mij dieper dat dit kan ik niet gaan in mijn leven.

Maar ik leef ook met de overtuiging dat de mooiste jaren nog gaan komen…en daar houd ik mij aan vast.

Met Leaf gaat het goed ook …mijn schat ..ik ben zo blij dat ik haar nog om mij heen heb.

Ik lees ook geen blogs op het moment omdat ik daar geen ruimte voor heb in mijn hoofd.


kijk naar boven als je de weg kwijt bent!

In het donker is het boven je altijd lichter,
lichter dan wanneer je naar beneden blijft turen

look up if you're lost!

In the dark it is always brighter above you,

lighter than if you keep looking down


Dear All


Just a message from me...thanks for all the messages from you over the past few months.


I won't be back with my blog yet, but I want to give you an update on my life...


I have been homeless for almost 10 months now and sleep with several friends who I am very grateful for offering me and Leaf a place to sleep.


This is the toughest time of my life, but I also feel that I am being supported, I went back to church and that has been my salvation on my heavy, dark path in my life... and I experience this as a miracle... because believe me deeper that I can't go this way in my life.


But I also live with the conviction that the best years are yet to come... and I hold on to that.


Leaf is doing well too...my darling...I'm so happy I still have her around.


I also don't read blogs at the moment because I don't have room for that in my head.Nou voor iedereen lieve groetjes van Leaf en mij….

Love from us …..đŸ€đŸ™đŸ’—đŸŸđŸ€