woensdag 25 november 2020

Mooi lied....beautiful song...

 

Nu ik alles heb verloren

En de stilte mij verwacht

En ik mijzelf heb teruggevonden

Daar waar ik dacht dat ik niet was


Nu ik alles los moet laten

En het donker mij omarmd

Alle grond is weggeslagen

Moe gevochten en gestrand


Sta ik in de open vlakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen

Dus ik geef me beter over


Nu ik de grens heb leren kennen

Tot waar mijn handen kunnen gaan

Nu ik weet wat mij te doen staat

Gebouwd op wat ik heb gedaan


Nu ik zie hoe op het nulpunt

Ik door de leegte wordt gered

En verbaasd ben hoeveel liefde

Zich altijd weer naar buiten vecht


Ik sta hier in de open vlakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen

Dus ik geef me beter over


Stef BosNow that I've lost everything

And the silence awaits me

And I have found myself

Where I thought I wasn't


Now that I have to let go of everything

And the dark embraced me

All soil has been swept away

Tired of fighting and stranded


I stand in the open space

Don't know what else to believe

And I have nothing left to lose

So I better surrender


Now that I've got to know the border

How far my hands can go

Now that I know what to do

Built on what I've done


Now that I see how to zero

I am saved by the void

And am amazed how much love

Always fights his way out


I'm standing here in the open plain

Don't know what else to believe

And I have nothing left to lose

So I better surrender


Stef Bos


Hoe moeilijk ook ik doe mijn best ...iedere dag weer...en weet dat het echt ooit goed komt Liefs Ria en Leaf 🍀🐾💕🍀

No matter how hard I try ... every day ... and know that it will be all right. Love Ria and Leaf 🍀🐾💕🍀

woensdag 4 november 2020

4 november.....


Ik werd vanmorgen wakker met jou in mijn gedachten...je zou vandaag 66 jaar zijn geworden...mijn grote oudste broer...helaas ben je alweer 4 jaar uit mijn leven....ik mis je ...jij die de wereld om jou heen bewust kleiner hebt gemaakt omdat dat jou eigen keuze was..ik ben zo blij dat ik de laatste jaren daar nog een plekje in mocht zijn....ik die nu zelf meemaak wat het kleiner worden van je wereld met je doet ...de pijn het verdriet...maar lieve Lammert ik denk toch ook dat ik er wel mee om kan gaan uiteindelijk...dat ik misschien meer op jou lijk dan ik eigenlijk dacht......❤️
I wokeup this morning with you on my mind ... you would have turned 66 today ... my big eldest brother ... unfortunately you are already 4 years out of my life .... I miss you ... you who consciously made the world around you smaller because that was your own choice .. I am so glad that I could still have a place in it in recent years .... I am now experiencing what the smaller of your world with you hurt ... the pain the sadness ... but dear Lammert I also think that I can deal with it in the end ... that I may look more like you than I actually thought ...... ❤️

Liefs Ria x...Love Ria x ....