maandag 20 april 2020

We doen ons best....we do our best...Leaf en ikke...om er wat van te maken...alleen zijn in deze moeilijke tijd valt echt zwaar....
Leaf and me ... to make something of it ... being alone in this difficult time is really hard ....


                                                       I choose faith over concern
                                                       hope over worry
                                                       love over fear

Geen bezoek....geen mensen die even een arm om je heen slaan...een schouder om uit te huilen...helemaal niks.....
No visitors .... no people putting an arm around you ... a shoulder to cry on ... nothing at all .....

Hoe gaan we hier doorheen komen ? Week 6 gaat in....pfffff
How are we going to get through this? Week 6 starts ... pfffff


Maar gelukkig hebben wij elkaar nog..en heel veel telefoontjes en mensen die wat nodig is voor de deur zetten zo lief 💕 en Leaf haar vriendinnetje komt heel vaak langs en dan zijn we uren buiten...
But luckily we still have each other ... and a lot of phone calls and people who put what is in front of the door so sweet💕 and Leaf her friend comes by a lot and then we are out for hours ...


Ik vind het erg zwaar ....het alleen zijn...maar er is geen andere keuze we moeten hier met zijn alle doorheen
I find it very hard .... being alone ... but there is no other choice we must all go through here

Geduld is niet het vermogen om te wachten.....maar het vermogen om een positieve houding aan te houden terwijl je wacht....
Patience is not the ability to wait ..... but the ability to maintain a positive attitude while you wait ...


Hou vol !....liefs Ria ook en Leaf  xx
Stay safe !...love Ria en Leaf  xx

woensdag 1 april 2020

Nooit meer hetzelfde...Never the same again....
Wat altijd een bijzonder dag was is nu een dag met gemengde gevoelens.......de psalm die we hadden gekozen was 139....ik werd vooral geraakt door het stukje ...u was het die mijn nieren vormde,die mij weefde in de buik van mijn moeder....zo mooi....het stilstaan en het besef van waar je vandaan komt...onze trouwdag....de datum zal ik altijd herinneren ...en wat een moeilijke dag...voor het eerst alleen...en nu in deze tijd helemaal...niet even een arm om me heen een schouder om me even te troosten...omdat het gewoon niet meer mag...en even niet meer kan.....ik kom er echt wel doorheen en sterker uit dat weet ik ik ken mezelf ...maar het is nu zo dubbel ..niemand heeft ooit gezegd dat het leven makkelijk is...ik ga er met Leaf maar wat van maken vandaag...


What was always a special day is now a day with mixed feelings ....... the psalm we had chosen was 139 .... I was especially touched by the piece ... it was you who formed my kidneys, who weaved me into my mother's belly .... so beautiful .... standing still and realizing where you come from ... our wedding anniversary .... I will always remember the date ... and what a difficult day ... alone for the first time ... and now in this time ... not just an arm around me a shoulder to comfort me ... because it is just not allowed anymore ... and not for a while more is possible ..... I can really get through and stronger I know I know myself ... but it is so double now ... no one has ever said that life is easy ... I will do this with Leaf today ...


Liefs Ria en Leaf..x.love Ria and Leaf...x