donderdag 8 juni 2017

Buitenkleed....Outdoor carpet..


Kijk zo leuk.....we kochten voor elk terras een buitenkleed.....

Look so nice we bought for each terrace a outdoor carpet....


Verder passen de dames bijna niet meer in een stoel..

Furthermore the ladies almost no longer fit in a chair... 


En zie je ze vaker zo....And you see them more often...Komen we nog steeds vaak bij mama Lucy....

We still come often with mom Lucy....

 

En zijn we heel veel buiten.....And we are very much outside....


Ook gaan we vaak een stukje rijden....

We also often go for a ride...

Pikken een terrasje....Pick up a terrace....
 En op de terugweg zijn we moe....And on the way back we are tired... Ook houden we van zwemmen.....We also like swimming.... Dat kan hier lekker voor de deur......That can be done right here for our home.....En dan thuis lekker drogen....And than dry at home....

Gelijk weer naar de bootjes kijken ik wil niks missen.....

Looking back at the boats i do not want to miss anything....
Wij vermaken ons prima hier dit voorjaar en kijken uit naar de zomer......

We are enjoying ourselves here this spring and looking forward to the summer....Liefs Ria Trevor en Leaf....xxx

Love Ria Ttrevor and Leaf...xxx