zondag 14 augustus 2022

Zo waar……So true…..


“De enige vogel die een arend durft te pikken, is de kraai. De kraai zit op de rug van de arend en bijt in zijn nek. De arend reageert niet en vecht niet met de kraai; het besteedt geen tijd of energie aan de kraai, in plaats daarvan opent hij gewoon zijn vleugels en begint hoger naar de hemel te stijgen. Hoe hoger de vlucht, hoe moeilijker het is voor de kraai om te ademen en uiteindelijk valt de kraai af door zuurstofgebrek.

Leer van de adelaar en vecht niet tegen de kraaien, blijf gewoon stijgen. Ze zijn een tijdje aanwezig voor de rit, maar ze zullen er snel afvallen. 

Sta jezelf niet toe om te bezwijken door afleiding ... blijf je concentreren op Hogere dingen en blijf stijgen !! "

“The only bird that dares to peck an eagle is the crow. The crow sits on the eagle's back and bites its neck. The eagle does not react and does not fight with the crow; it spends no time or energy on the crow, instead it simply opens its wings and begins to soar higher to the sky. The higher the flight, the harder it is for the crow to breathe and eventually the crow loses weight due to lack of oxygen.


Learn from the eagle and don't fight the crows, just keep rising. They are there for a while for the ride, but they will soon fall off.


Don't allow yourself to succumb to distraction...keep your focus on Higher things and keep rising!! "Fijne dag liefs…..  Ria en Leaf 🍀🍀…

Have a nice day …love Ria and Leaf…

🍀🍀