zaterdag 19 december 2020

Een heel mooi kerstfeest...... A very nice Christmas.....

 


Ik wens iedereen ondanks alles hele mooie dagen....en probeer er wat van te maken dat ga ik ook doen...hoe moeilijk ook we moeten door...en ik hoop dat we toch eerder dan verwacht van het virus af gaan komen...

Toch heb ik mijn huis wat versierd..voor mij is het de tweede kerst alleen....ik ga er samen met Leaf ...en ga genieten van alles wat op mijn pad gaat komen

Despite everything I wish everyone very nice days ... and I try to make something of it that I will do ... no matter how difficult we have to continue ... and I hope that we will get rid of the virus sooner than expected come ...

Yet I have decorated my house a bit ... for me it is the second Christmas alone .... I will go there together with Leaf ... and will enjoy everything that comes my way


‘Dat kracht en gevoeligheid 
niet van elkaar worden gescheiden.
Dat er lege plaatsen kunnen zijn.
Dat wat pijn doet bij zijn echte naam
mag genoemd worden.
En ons zo herinnert aan wat kostbaar is.’ 

De boodschap van Kerstmis is dat de zichtbare materiële wereld verbonden is met de onzichtbare geestelijke wereld...


"That power and sensitivity

cannot be separated from each other.

That there may be empty places.

That which hurts by its real name

may be mentioned.

And thus reminds us of what is precious. "


The message of Christmas is that the visible material world is connected to the invisible spirit world ...


Liefs Ria en Leaf...Love Ria and Leaf...🍀🎄🐾💕🍀

woensdag 25 november 2020

Mooi lied....beautiful song...

 

Nu ik alles heb verloren

En de stilte mij verwacht

En ik mijzelf heb teruggevonden

Daar waar ik dacht dat ik niet was


Nu ik alles los moet laten

En het donker mij omarmd

Alle grond is weggeslagen

Moe gevochten en gestrand


Sta ik in de open vlakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen

Dus ik geef me beter over


Nu ik de grens heb leren kennen

Tot waar mijn handen kunnen gaan

Nu ik weet wat mij te doen staat

Gebouwd op wat ik heb gedaan


Nu ik zie hoe op het nulpunt

Ik door de leegte wordt gered

En verbaasd ben hoeveel liefde

Zich altijd weer naar buiten vecht


Ik sta hier in de open vlakte

Weet niet wat nog te geloven

En ik heb niets meer te verliezen

Dus ik geef me beter over


Stef BosNow that I've lost everything

And the silence awaits me

And I have found myself

Where I thought I wasn't


Now that I have to let go of everything

And the dark embraced me

All soil has been swept away

Tired of fighting and stranded


I stand in the open space

Don't know what else to believe

And I have nothing left to lose

So I better surrender


Now that I've got to know the border

How far my hands can go

Now that I know what to do

Built on what I've done


Now that I see how to zero

I am saved by the void

And am amazed how much love

Always fights his way out


I'm standing here in the open plain

Don't know what else to believe

And I have nothing left to lose

So I better surrender


Stef Bos


Hoe moeilijk ook ik doe mijn best ...iedere dag weer...en weet dat het echt ooit goed komt Liefs Ria en Leaf 🍀🐾💕🍀

No matter how hard I try ... every day ... and know that it will be all right. Love Ria and Leaf 🍀🐾💕🍀

woensdag 4 november 2020

4 november.....


Ik werd vanmorgen wakker met jou in mijn gedachten...je zou vandaag 66 jaar zijn geworden...mijn grote oudste broer...helaas ben je alweer 4 jaar uit mijn leven....ik mis je ...jij die de wereld om jou heen bewust kleiner hebt gemaakt omdat dat jou eigen keuze was..ik ben zo blij dat ik de laatste jaren daar nog een plekje in mocht zijn....ik die nu zelf meemaak wat het kleiner worden van je wereld met je doet ...de pijn het verdriet...maar lieve Lammert ik denk toch ook dat ik er wel mee om kan gaan uiteindelijk...dat ik misschien meer op jou lijk dan ik eigenlijk dacht......❤️
I wokeup this morning with you on my mind ... you would have turned 66 today ... my big eldest brother ... unfortunately you are already 4 years out of my life .... I miss you ... you who consciously made the world around you smaller because that was your own choice .. I am so glad that I could still have a place in it in recent years .... I am now experiencing what the smaller of your world with you hurt ... the pain the sadness ... but dear Lammert I also think that I can deal with it in the end ... that I may look more like you than I actually thought ...... ❤️

Liefs Ria x...Love Ria x ....

donderdag 22 oktober 2020

Hoe gaat het met jullie?.....How are you ?....

 

Het is rustig aan deze kant...er gebeurd weinig veel thuis vanwege Corona...helaas het is wat het is..

It's quiet on this side ... not much happens at home because of Corona ... unfortunately it is what it is ..

Wat bloemetjes om jullie op te vrolijken.... Some flowers to cheer you up ....

Ik hoop dat het goed gaat met jullie in deze rare moeilijke tijd...

I hope you guys are doing well in this weird difficult time ...The best day of your life is .......

where you decide that your life is yours

and that you are the one who shapes your life.

Follow the path of your dreams, not the path of other people's expectations.


Believe in it, that's the start!

If there is anything that can move mountains, it is it

the confidence in your own strength

Liefs Ria en Leaf ...💕🍀🐾 Love Ria and Leaf....💕🍀🐾

donderdag 8 oktober 2020

Mama.....vandaag 8 okt...

Lieve Mama

Vandaag op jou verjaardag...heb ik het nog moeilijker met dat ik je zo mis...
juist in deze voor mij moeilijke tijd zou ik zo graag nog even met je willen kletsen
Jij die altijd overal doorheen kwam hoe moeilijk ook ...je ging altijd door...iets waar ik mij nu ook aan vast hou..hoe zwaar de storm ook is...de zon gaat altijd weer schijnen...dankjewel lieve mama ...jij bent mijn grote voorbeeld.....❤️Zonder jou ben ik nooit alleen ❤️Dear mumToday on your birthday ... it is even harder for me to miss you so much ...

especially in these difficult times for me, I would love to have a chat with you

You who always came through everything no matter how difficult ... you always went through ... something that I now hold on to ... no matter how heavy the storm is ... the sun is always shining again ... thank you dear mama ... you are my great example ..... ❤️ Without you I am never alone ❤️


woensdag 23 september 2020

Wat gaat de tijd snel......Time flies...

 

Het is alweer de derde week in september....wat gaat het allemaal toch snel...

It's already the third week in September ... how fast it all goes ...
Hier gebeurd niet veel....best wel saai eigenlijk..

Not much happens here .... quite boring actually ..Ik probeer mijn best te doen...om hier doorheen te komen maar dat valt echt niet mee...

I'm trying to do my best ... to get through this but it's really not easy ... Gelukkig heb ik Leaf en daar vind ik echt steun aan...we wandelen iedere dag...en hebben het gezellig samen..

Fortunately I have Leaf and I really find support for that ... we walk every day ... and have a good time together ..


De boom in het bos

liet in de herfst alles los

Alles liet hij gaan

Hij fluisterde zacht

loslaten is nodig

om sterker in het leven

te staan...The tree in the forest

let go of everything in the fall

He let everything go

He whispered softly

letting go is necessary

to be stronger in life

to stand...


Geniet van de herfst liefs Ria en Leaf x🐾💕


Enjoy the fall with love Ria and Leaf x🐾💕


dinsdag 1 september 2020

September......


Waar blijft de tijd...alweer bijna 11 maanden alleen met Leaf...

Where is the time ... almost 11 months alone with Leaf ...


Een tijd van verwerken...onbegrip..en verdriet...

A time of processing ... misunderstanding ... and sadness ...


Maar wat heb ik een lieve mensen om mij heen ...ik word gedragen echt...het voelt als een warme deken....

But what lovely people I have around me ... I am really carried ... it feels like a warm blanket ....

Ik zie hier en daar zelfs weer een lichtpuntje....maar ik heb nog een lange weg te gaan...gewoon weg omdat er nog steeds niks geregeld is...

I even see a bright spot here and there ... but I still have a long way to go ... just because nothing has been arranged yet ...

De foto’s zijn mijn bloemen van de afgelopen weken....ik hou er zo van....ik word er blij van...in deze zo donkere tijd ...

The pictures are my flowers from the past few weeks .... I love it so much ... it makes me happy ... in this dark time ...Hoe kan de persoon waar je zoveel mee hebt gedeeld....je zo achter laten....en hoe ga je dan verder ?...

How can the person you've shared so much with ... leave you like this ... and how do you proceed? ...


Gelukkig heb ik Leaf nog .... luckily I still have Leaf...


Liefs Ria en Leaf 💕🍀🐾....Love Ria and Leaf 💕🍀🐾...

woensdag 12 augustus 2020

We genieten.....We enjoy...Van de zomer....This summer....Leaf gaat iedere dag zwemmen.....lekker voor de deur...
Leaf goes swimming every day ..... nice at the door.....Ze is altijd druk met de kat van de buren......
She is always busy with the neighbor's cat....Ik geniet van de hitte golf ...en doe rustig aan...en eet heerlijke salades...
I enjoy the heat wave ... and take it easy ... and eat delicious salads ...Wij komen de zomer wel door hoor en genieten van het uitzicht.....
We'll get through the summer and enjoy the view ....Liefs Ria en Leaf ....💕🐾 love Ria and Leaf.....💕🐾