zaterdag 19 december 2020

Een heel mooi kerstfeest...... A very nice Christmas.....

 


Ik wens iedereen ondanks alles hele mooie dagen....en probeer er wat van te maken dat ga ik ook doen...hoe moeilijk ook we moeten door...en ik hoop dat we toch eerder dan verwacht van het virus af gaan komen...

Toch heb ik mijn huis wat versierd..voor mij is het de tweede kerst alleen....ik ga er samen met Leaf ...en ga genieten van alles wat op mijn pad gaat komen

Despite everything I wish everyone very nice days ... and I try to make something of it that I will do ... no matter how difficult we have to continue ... and I hope that we will get rid of the virus sooner than expected come ...

Yet I have decorated my house a bit ... for me it is the second Christmas alone .... I will go there together with Leaf ... and will enjoy everything that comes my way


‘Dat kracht en gevoeligheid 
niet van elkaar worden gescheiden.
Dat er lege plaatsen kunnen zijn.
Dat wat pijn doet bij zijn echte naam
mag genoemd worden.
En ons zo herinnert aan wat kostbaar is.’ 

De boodschap van Kerstmis is dat de zichtbare materiële wereld verbonden is met de onzichtbare geestelijke wereld...


"That power and sensitivity

cannot be separated from each other.

That there may be empty places.

That which hurts by its real name

may be mentioned.

And thus reminds us of what is precious. "


The message of Christmas is that the visible material world is connected to the invisible spirit world ...


Liefs Ria en Leaf...Love Ria and Leaf...đŸ€đŸŽ„đŸŸđŸ’•đŸ€