Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

zondag 18 augustus 2019

We gaan open !...We open!....


Morgen is het zover ...Tomorrow is the day ...


De opening van onze nieuwe winkel in Zeist .....The opening of our new store in Zeist .....

Zo spannend allemaal...jullie krijgen nog meer foto’s te zien hoor binnenkort want morgen ook pas bloemen halen natuurlijk
So exciting all of them ... you will get to see even more photos soon, because tomorrow, of course, will also get flowers.

Kom gezellig even langs als je in de buurt ben of volg ons op Facebook .......


Come and visit us if you are in the area or follow us on Facebook .......

Fijne week liefs Ria x ...Have a Nice week love Ria x ...

woensdag 7 augustus 2019

Yeah I know it is August....Ja Ik weet tis augustus .....Ik kan er niks aan doen.....ik zag deze voorbij komen en vond hen zo gaaf !!!

I can do nothing about it ..... I saw this passing by and found them so cool !!!

Het duurt nog 140 dagen ....It will take another 140 days ....Maar ben helemaal in de mood.....But I am completely in the mood .....

Fijne zomer verder hihihihi...have a nice summer hihihi ....

Liefs Ria....x...Love Ria....x

Jingle Bells jingle Bells...........lol lol lol !!!zondag 21 juli 2019

Hieperdepiep hoera !!!........Yeah happy birthday !!!


Vandaag is mijn verjaardag...Today it is my birthday....


54 jaar ...ja echt !!...54 years ...Yes really!!...


We gaan er wat gezelligs van maken...we are going to make something fun out of it...


Liefs Ria x ...Love Ria x 

maandag 8 juli 2019

Lieve Mama ...❤️

Vandaag is het alweer 8 jaar geleden dat je ons verliet..

Today it has been 8 years since you left us ..De pijn word minder maar het gemis steeds groter...

The pain is less but the lack is getting bigger .....Mis je Mama ...💕Miss you Mommy...💕

donderdag 27 juni 2019

Verhuizen ......Moving away...


Eindelijk...ik kan het vertellen het is rond...Finally i can tell you it is round

We gaan verhuizen met onze winkel....We are moving with our store...


Na 26 jaar samen met Hemmes in Maarssen onze bloemenwinkel te hebben gehad ..

After 26 years we had our flower shop together with Husbunny in Maarssen.....Vertrekken we met onze winkel naar Zeist ...We leave with our store to Zeist....

Het heeft ons heel wat slapenloze nachten gekost...maar hebben het toch gedaan

It has cost us quite a few sleepless nights ... but they did it anyway

En nu mag ik stapje terug doen,want Hemmes krijgt er 4 personeelsleden bij en er gaan er twee mee..

And now I can step back, because Husbunny will get 4 employees and two will go with it ...


En dat is na voor mij een zeer moeilijk besluit met een lach en een traan veel beter voor mijn gezondheid ...

And that is a very difficult decision for me with a smile and a tear much better for my health ...

Ik ga er natuurlijk nog meer over vertellen maar in een volgende post...

I will, of course, tell more about it, but in a next post ...Liefs Ria x...Love Ria x...

zondag 16 juni 2019

Fijne geniet dag....Enjoy your day....


Vandaag een bijzondere dag.....Today is a special day....

Ik hou het nog even spannend hoor ...I'll keep it exciting for a while...

De dames zijn lekker lui.....The lady’s are lazy...
En hemmes is dinsdag jarig ...dus de tafel is gedekt ...hihihihi...And it is husbunny his birthday thuesday...so the table is ready...hihihihihi

Soort van dubbelfeest gevoel.....kind of double party feeling...

Word vervolgd ...To be continued..

Liefs Ria x .......Love Ria x....

donderdag 6 juni 2019

Yes Yes !!....Happy me.....!!Het werkt weer !...It works again!...

Dankzij Hans van Blog Zweden !

Thanks to Hans from Blog Zweden !

Ik ben weer helemaal blij ...I am completely happy again ..

Iedereen bedankt voor het meedenken.....Thanks anyone for thinking along...


Fijn weekend liefs Ria x ...
Happy weekend love Ria x..

maandag 3 juni 2019

Please help.....!!Even een vraagje ,misschien kan iemand mij helpen...
Just a question maybe someone can help me...


Ik kan niet meer reageren op sommige blogs en wel op dit comment scherm...
I can not comment on some blogs with this comment screen....

Maar bij deze lukt het wel!....ligt het aan mij ? Of aan de blogs ?
But with this one it works!...is it me ?..or the blogs ?Hoop op jullie hulp....Hope That you can help me ..Dankjewel Ria x ...Thanks Ria x ...


maandag 20 mei 2019

Het is stil....It is quiet ...


Op mijn blog....On my blog...

Maar er gaat binnenkort genoeg gebeuren in huize Ria en Hemmes..maar daar kan ik nu nog niks over zeggen....maar het heeft ons al heel veel slapenloze nachten bezorgd ...grote veranderingen !!....pfffff


But there is going to happen soon enough in the house of Ria and Husbunny .. but I can not say anything about it yet .... but it has already given us many sleepless nights ... big changes !! .... pfffffMijn hoofd loopt om dus even geen ruimte voor nieuwe blogpost...

So my head is running out of space for a new blog post...


Maar zoals altijd ..vertrouw ik er op dat het goed komt...

But as always I trust that it will be okay....Word vervolgd liefs Ria..xxx

To be continued love Ria xxx

vrijdag 3 mei 2019

Meer verzamelen....More collecting...


Dit is de laatste post hoor....verveel ik jullie al ? ...This is the last post .. do I already bore you?

We hebben nog een verzamel kastje vol met leuke vooral Engelse items ..

We have also a collection cabinet filled with most English items...

En ja bovenop een verzameling vaasjes pastel van Wim visser ook uit jaren 60...ook deze zijn van Hemmes ...

And yes on top of a collection  vases from Wim Visser also 60’s..also from Husbunny....


Zo nu hou ik op hoor...So now i stop...

Fijn weekend liefs Ria x ...Have a Nice weekend love Ria x 

zondag 21 april 2019

vrijdag 12 april 2019

Teveel ..O nee !.......Too much....O no !We gaan nog even verder....We go even further....

We hebben nog ons Trouw servies..Napoleon ivy van Wedgwood...bovenste twee planken ...

We have our wedding service...Napoleon ivy from Wedgwood  ..upper two shelves...


Het huizen servies jaren 60 tulp genaamd dit is van Hemmes.....aangestoken door mij )) ..

It houses 60's service called tulip this is from Husbunny..... lit by me)) ..

En het Plata servies van Societe ceramique gecombineerd met ander bruin servies van societe dit komt uit 1887 ongeveer ...

And the Plata service from Societe ceramique in combination with other brown service from societe made round 1887...

Je ziet een uit de hand gelopen hobby...You see a hobby that got out of hand...

Onder de rubriek Servies en verzamelen zie je ook mijn eerdere posten ook leuk om even te kijken...

Under the heading pastel servies and verzamelen you can also see my earlier posts also nice to have a look...

Liefs Ria x ....Love Riazondag 31 maart 2019

Meer servies...More tableware...


Het meeste servies heb ik van Regout pastel jaren 60.. heb je mijn vorige post gezien..?

Most of the service I have from Regout pastel 60’s....have you seen my previous post..?
Het begon met een set schalen ....ik hoor Hemmes nog zeggen ...je doet maar ..hihihi..

It started with a set of scales .... I can still hear Husbunny say ... you just do .. hihihi ..


Toen wist ik nog niet dat er zoveel van is gemaakt...Then I didn't know that much was made of it....

Ik ben er zo blij mee...I am so happy with it ...

Word vervolgd..Tobe continued....

Liefs Ria x ...Love Ria x ..

zondag 17 maart 2019

Wist je dat ?...Did you know ?...Dat mijn hobby servies verzamelen is ?...That my hobby is collecting tableware ?...


Doordat ik nog steeds op de iPad posten maak en niet veel foto’s tegelijk kan plaatsen maak ik een paar posten...


Because I still make posts on the iPad and cannot post many photos at the same time, I make a few posts ...


Hier de eerste....Here the first one...


Ik verzamel al bijna 15 jaar .....i collect almost 15 year...

Fijn weekend geniet liefs Ria ...x Happy weekend enjoy love Ria x ...