Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

Sometimes on the way to the dream.....You get lost and find a better one......

dinsdag 3 maart 2020

Even stil.....Silence for a moment....Tja...het ergste bericht ooit geplaatst..maar omdat ik zo weinig post dacht ik ik ga het jullie maar vertellen.....teveel verdriet teveel tranen...ik weet even niet hoe nu verder...en terwijl ik dit bericht schrijf kan ik niet stoppen met huilen...

Well ... the worst message ever posted .. but because I Post not much I thought I'll tell you ..... too much sadness too many tears ... I just don't know how to continue ... and while write this message I can not stop crying ...

Maar mijn hemmes is vertrokken.....en wil niet meer verder met mij....nooit gedacht dat dit zal gebeuren...als iemand je na bijna 29 jaar samen ...alles gedeeld te hebben zomaar op een avond vertrekt ...en niet meer thuis komt ...en wil scheiden ....hoe ga je dan verder ?

But my husbunny has left ..... and does not want to continue with me .... never thought this will happen ... if someone leaves you after almost 29 years together ...  shared everything and leaves one evening ....and no longer come home ... and want a divorce .... how do you continue?


Ik weet dat ik door moet...samen met Leaf en echt heel veel lieve vrienden om me heen ....zoveel liefde mogen voelen....dat is zo bijzonder...sluit ik af met de woorden....

I know I have to go on ... together with Leaf and really many dear friends around me .... may feel so much love .... that is so special ... I conclude with the words ....

Het leven is dat wat je overkomt....terwijl je andere plannen maakt...

Life is what happens to you ... while you make other plans....

Liefs Ria en Leaf xx
Love Ria and Leaf xx
dinsdag 4 februari 2020

Happy birthday Leaf ....3 jaar !!!Vandaag ben je alweer 3 jaar...wat gaat het allemaal snel...

Today you are already 3 years old ... how fast things are ...


Lieve Leaf ik ben zo trots op je...Dear Leaf I am so proud of you ...


Je bent mijn alles in deze zo moeilijke tijd ,ik zou het niet zonder je kunnen....

You are my everything in this difficult time, I could not do without you ...


Jij bent mijn zonnetje...You are my sunshine.....Gefeliciteerd !!!....Congratulations !!!....


Liefs Ria x.....Love Ria x....

donderdag 9 januari 2020

Leaf is lieffff....Leaf is sweet....Kijk nou zo’n schatje ...ik ben verliefd....

Look at that baby...i’m in love...Leaf is de allerliefste....

Leaf is the sweetest ....Liefs Ria x ....Love Ria x .....

woensdag 1 januari 2020

Dat 2020 mijn jaar mag worden....That 2020 may be my year ....

Maak van twijfelen vertrouwen
van woede tederheid,
van ontkenning acceptatie
in een ongelijke strijd.
Maak van angsten de berusting
van verdriet de dankbaarheid.
Maak je tranen tot een glimlach
in een nog beperkte tijd .

Turn doubts into confidence
of anger tenderness,
of denial acceptance
in an unequal battle.
Turn fear into resignation
grief gratitude.
Make your tears a smile
in a limited time

Liefs Ria x....Love Ria x....


vrijdag 13 december 2019

Make a wish......Ik wil iedereen hele fijne dagen wensen.....geniet van de kleine dingen en vooral van het samen zijn

I want to wish everyone a very nice day ..... enjoy the little things and especially being togetherLiefs Ria x ...Love Ria x .....

zaterdag 9 november 2019

Lieve Trevor...Dear Trevor...


Vandaag zou je 15 worden ...je hebt het net niet gehaald...je word zo gemist
Today you would be 15 ... you just didn't make it ... you will be missedLeaf vind het zo niet leuk zonder jou....en ik ook nietLeaf doesn't like it without you ....and me neither

We gaan er een bijzondere dag van maken....We are going to make it a special day ....

Liefs Ria...X    Love Ria ....X

zondag 27 oktober 2019

Een bloemetje....A flower....


Voor jullie een bloemetje,....For you a flower........Weinig inspiratie ...niks te vertellen....dus ik dacht ik geef jullie even een bloemetje altijd leuk toch ?

Little inspiration ... nothing to tell .... so I thought I'd give you a flower always nice, right?


Heb het goed wees lief voor elkaar fijne week!....Have a good time be nice to each other nice week! ....


Liefs Ria x......Love Ria x